امروز:
سه شنبه - ۲۸ خرداد - ۱۳۹۸
ساعت :
گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره شرکت مهندسین باختر مشاور Certification of consulting services

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

گواهینامه ISO 9001 شرکت مهندسین باختر مشاور ISO9001 certification

گواهینامه ISO 9001

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شرکت مهندسین باختر مشاور Contractor qualification certificate

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

آخرین اخبار

 • در تاریخ 97/05/26آزمون جذب شرکت مهندسین باختر مشاور به منظور Read More
 • گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شرکت مهندسین باختر مشاور ( مباشر ) توسط سازمان Read More
 • 1

پروژههای اخیر

تماس با ما

 • استان مرکزی، اراک، خیابان شهید بهشتی،روبروی امامزاده . ابتدای کوچه دانشجو
 • مدیریت : 32211722-086
 • واحد مالی 5-32211724 - 086
 • واحد خطوط 32211720 - 086
 • واحد پست 32211721 - 086
 • Info@bakhtarmoshaver.ir
 • تماس با ما
 • شرکت مهندسین باختر مشاور
 • کد پستی: 3813717617