امروز:
جمعه - ۳۰ فروردین - ۱۳۹۸
ساعت :

 شرکت مهندسین باختر مشاور (مباشر) خـدمـات خــود را در زمینه های فنی مهندسی ، مشـاوره ، نظارت و اجــرای پروژه های صنعت برق ارائه می نـماید که تا کـنـون بـیـش از 700 پروژه در زمینـه های مخـتـلـف را بـا مـوفـقـیت بـه انــجـام رسانیده است.
در راســـــتای تحقق این خدمات مـأموریت سازمان که ارائه خدمات با کیفیت عالی به مشتریان و گســترش حوزه فعالیت می باشد که با تکیه بر دانش و ســرمایه انسانی و خـلاقیت و نوآوری آنان محقق میگردد. 
حفظ و ارتقاء جایگاه کــارکنان و سرمایه انسانی و مشــارکت آنان در تعالی ســازمانی ، مشتری مداری و جلب رضـــــایت مشتریان و ذینفعان ، نگــرش فرآینـدی و تـفکر سیسـتمی ، یادگیری ، خلاقیت ، نــوآوری ، ریسک پذیــری ، صـداقـت ، مسئولیت پذیری ، اشتیاق به خدمت ، همدلی و کار گروهی از مهمترین باورها و ارزشهای سازمان جهت نیل و تحقق چـشم انـداز سـازمان می باشد.  
امیدکه درپرتو برنامه ریزی دقیق و اثربخش بتوانیم سـازمانی کارآمد ، پیشرو و یادگیرنده باشیم.

محمدحسن بختیاری
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

 

Read 500 times

تماس با ما

  • استان مرکزی، اراک، خیابان شهید بهشتی،روبروی امامزاده . ابتدای کوچه دانشجو
  • مدیریت : 32211722-086
  • واحد مالی 5-32211724 - 086
  • واحد خطوط 32211720 - 086
  • واحد پست 32211721 - 086
  • Info@bakhtarmoshaver.ir
  • تماس با ما
  • شرکت مهندسین باختر مشاور
  • کد پستی: 3813717617