امروز:
چهارشنبه - ۱۰ آذر - ۱۴۰۰
ساعت :

 

اطلاعیه شماره یک (مورخ 1400/08/19)

بدینوسیله بند 1-5 دفترچه آزمون مورخ 1400/09/26 به شرح ذیل اصلاح می گردد:

تعیین حد نصاب علمی : شرط لازم (و نه کافی) انتخاب داوطلبان جهت معرفی به مصاحبه و سایر مراحل ، کسب حد نصاب لازم در آزمون کتبی بوده و مطابق قواعد زیر می باشد.پس از برگزاری آزمون،نمرات داوطلبان به تفکیک حیطه های عمومی (ضریب 2) و تخصصی (ضریب 3)محاسبه و حد نصاب آزمون مطابق بند (2،6،1 و 2،6،2) همین دفترچه مبنای سایر مراحل انتخاب داوطلبان قرار می گیرد. 

جهت رفع هرگونه ابهام در خصوص دفترچه راهنما با شماره 32218698-086 تماس حاصل نمایید.

 

Read 293 times

تماس با ما

  • استان مرکزی، اراک، خیابان شهید بهشتی،روبروی امامزاده . ابتدای کوچه دانشجو
  • مدیریت : 32211722-086
  • واحد مالی 5-32211724 - 086
  • واحد خطوط 32211720 - 086
  • واحد پست 32211721 - 086
  • Info@bakhtarmoshaver.ir
  • تماس با ما
  • کد پستی: 3813717617