امروز:
چهارشنبه - ۱ آبان - ۱۳۹۸
ساعت :
04 مارس

مطالب سوابق هیئت مدیره

By 
(0 votes)

مهندس محمد حسن بختیاری

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

:تحصیلات           

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع               

کارشناسی مهندسی برق - انتقال               

 

 :سوابق کاری        

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسین باختر مشاور              

 عضو هیئت مدیره و مدیر امور خطوط شرکت مهندسین باختر مشاور             

عضوهیئت مدیره و معاونت اجرایی شرکت باختر تولید و انتقال نیروی برق             

 عضو هیئت مدیره و مدیر فنی شرکت باختر تولید و انتقال نیروی برق               

  کارشناس رلیاژ شرکت سهامی برق منطقه ای باختر                

مهندس کامبیز سهرابی

عضو هیئت مدیره

:تحصیلات       

کارشناس مهندسی انتقال و توزیع             

 

  سوابق کاری        

: عضو هیئت مدیره شرکت مهندسین باختر مشاور              

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت باختر و تولید انتقال نیروی برق              

معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای باختر              

مدیر دفتر مهندسی طرحهای شرکت برق منطقه ای باختر              

کارشناس خطوط شرکت برق منطقه ای باختر               

کارشناس طرح و نظارت پستهای برق غرب                

مأموریت تحصیلی و آموزشی شرکت برق غرب                

کارشناس طرح و نظارت و کارشناس نظارت شرکت برق غرب                

کارشناس نظارت بر شبکه 20 کیلو ولت شرکت برق غرب                

 تکنسین مسئول تعمیرات پستها و مسئول پروژههای توزیع و تکنسین برق شرکت برق غرب              

مهندس سید مجید موسوی 

عضو هیئت مدیره                  

 

 :تحصیلات        

 کارشناسی تکنولوژی الکترونیک            

:سوابق کاری        

: عضو هیئت مدیره شرکت مهندسین باختر مشاور          

 مسئول ایمنی شرکت مهندسین باختر مشاور          

 کارشناس امور طراحی و نظارت بر توزیع شرکت مهندسین باختر مشاور          

 کارشناس امور طراحی و نظارت بر پست شرکت مهندسین باختر مشاور           

مهندس محمد احتشامی پور         

 عضو هیئت مدیره                                    

تحصیلات :        

کارشناسی مهندسی برق              

 

سوابق کاری :         

عضو  هیئت مدیره شرکت مهندسین باختر مشاور              

مدیر دفتر کنترل برنامه و پروژه شرکت توزیع برق استان مرکزی مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه شرکت توزیع برق استان مرکزی              

کارشناس مسئول مطالعات شبکه شرکت توزیع برق استان مرکزی                

مدیر بخش مهندسی و نظارت شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی.            

Read 1738 times Last modified on چهارشنبه, 24 مرداد 1397 11:25

تماس با ما

  • استان مرکزی، اراک، خیابان شهید بهشتی،روبروی امامزاده . ابتدای کوچه دانشجو
  • مدیریت : 32211722-086
  • واحد مالی 5-32211724 - 086
  • واحد خطوط 32211720 - 086
  • واحد پست 32211721 - 086
  • Info@bakhtarmoshaver.ir
  • تماس با ما
  • شرکت مهندسین باختر مشاور
  • کد پستی: 3813717617